MITÄ ON HYVÄ KUNTA MINULLE?

10.12.2018Suomi elää nyt muuttuvan yhteiskunnan tilassa mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi. Tulevaisuus tuntuu näyttävän hyvin sekavalta ja jopa pelottavaltakin, uhkakuvia on luotu suuntaan jos toiseen. Eduskuntavaalien alla on puhetta toimivasta kunnasta, elinkeinopolitiikasta ja paremmasta Suomesta. Annetaan myös vaalilupauksia ja tahtotila kaikkeen hyvään on kova, mutta miten nämä aukeavat meille tavallisille kuntalaisille?

Itse koen uudistuksen positiivisena asiana. Kuntalaisille täytyy kuitenkin antaa tietoa tulevasta ja erityisesti niistä mahdollisuuksista mitä näillä uudistuksilla saavutetaan. Toki uudistus luo pelkoa siitä, että kuntalaisten lähipalvelut ovat uhattuina ja meillä kaikilla on pelko tulevaisuudestamme. On kuitenkin hyvä huomioida, että kuntauudistusten ja vastuun muuttumisen myötä kunnan rooli lähipalveluiden tuottajana kasvaa. Tämän tarkoittaessa, että kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään tuomalla kuntalaisille esille mitä palveluita kunta tuottaa, mitä se ostaa ostopalveluna ja mihin hintaan. Uskon palvelusetelin käyttöönoton olevan lähipalvelujen yksi säilyttämisen keino. Kuntien tulisi ennen uudistusta ottaa nykyinen palvelusetelimalli käyttöön. Mitä hyötyä tästä sitten olisi?

Ensinnäkin tällä tavoin kunta voi lisätä paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarjontaa, synnyttää uusia yrityksiä ja myös säilyttää jo olemassa olevat pienyritykset kunnassa. Palvelusetelikäytäntö vahvistaa jo olemassa olevien yritysten toimintaa, tuo mukanaan työllistämistä ja mahdollistaa yksilön oikeuden parempaan valinnanvapauteen. Asiakas päättää mitä palveluita hän tarvitsee ja mistä hän sen haluaa ostaa. Useissa kunnissa palveluseteliä käytetään kotisairaanhoito-ja päiväkotipalveluissa. Tämän lisäksi on huomioitava, että uudistuksen tullessa voimaan, on ulkopuolisten isojen toimijoiden vaikeampaa tulla osingoille, jos kunnalla on jo palvelusetelimalli käytössä. On huomion arvoista muistaa, että kunnan tärkein tulonlähde on tuloverosta maksettava kunnallisvero.

Tähän loppuun haluan muistuttaa, että Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin kunnan tehtävänä säilyy kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä kunnan elinkeinoelämän kehittäminen. Täytyy myös huomioida, että kunta olemme Me ja juuri Me valitsemme kansanedustajat tekemään kuntaamme tukevia ja toimintaa mahdollistavia päätöksiä, jolloin kansalaiset voivat elää yksilöllisesti saaden heille kuuluvat palvelut tasapuolisesti.