TEEMANI

 

Reilu yhteiskunta tarjoaa jokaiselle eväät hyvän elämän rakentamiseen. Se on mahdollisuuksien tasa-arvoa. Jokainen voi myös luottaa siihen, että vaikeassa paikassa yhteiskunta ja turvaverkot kantavat ja auttavat takaisin jaloilleen. Annetaan kaikille samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Annetaan kaikille yhtä paljon. Ei jätetä ketään kelkasta.

Yksilöllä pitää olla vapaus, mutta myös samat lait ja työtä pitää jokaisen saada tehdä. Vapauteen kuuluu erottamattomana osana vastuu. Kun ihminen toteuttaa vapauttaan, hän ottaa vastatakseen samalla valintojensa seuraukset, sekä kielteiset että myönteiset. Hyvä ja reilu yhteiskunta kannustaa vastuulliseen toimintaan ja palkitsee siitä.


Sosiaaliturvaa pitää uudistaa tekemiseen, aktiivisuuteen ja itsensä kehittämiseen kannustavaksi.Me tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka nostaa työn ja hyvinvoinnin avustuksien ja tukien yläpuolelle. Työnteko pitää aina olla kannattavaa.

Turvattomuus ja pitkät hoitoonpääsyjonot on otettava vakavasti. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan määrä ja laatu on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi.

Eläkeläisten asemaa pitää parantaa lääkekorvausjärjestelmän ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kautta. Taloudellinen pärjääminen luo edellytykset ihmisarvoiselle vanhuudelle.

Me tarvitsemme perhevapaajärjestelmän, joka parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, lisää joustavuutta ja huomioi yrittäjätyön erityispiirteet. Yrittäjälläkin pitää olla oikeus saada lapsia.